MCT (triglyceride chuỗi trung bình)

Chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT) là chất béo có trong thực phẩm như dầu dừa. Chúng được chuyển hóa khác với chất béo trung tính chuỗi dài (LCT) có trong hầu hết các loại thực phẩm khác.

Dầu MCT là một loại thực phẩm bổ sung có chứa nhiều loại chất béo này và được khẳng định là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Triglyceride đơn giản là thuật ngữ kỹ thuật cho chất béo. Triglyceride có hai mục đích chính. Chúng được đốt cháy để lấy năng lượng hoặc được lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể.

Triglyceride được đặt tên theo cấu trúc hóa học của chúng, cụ thể là độ dài chuỗi axit béo của chúng. Tất cả chất béo trung tính bao gồm một phân tử glycerol và ba axit béo.

Phần lớn chất béo trong chế độ ăn uống của bạn được tạo thành từ axit béo chuỗi dài, chứa 13–21 cacbon. Axit béo chuỗi ngắn có ít hơn 6 nguyên tử cacbon.

TÓM TẮT

Do chiều dài chuỗi ngắn hơn nên các chất béo trung tính chuỗi trung bình bị phân hủy và hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn. Điều này khiến chúng trở thành nguồn năng lượng nhanh chóng và ít có khả năng bị tích trữ dưới dạng chất béo.