Nicotinamide Mononucleotide (NMN)


 • NMN (Nicotinamide Mononucleotide)
 • Nicotinamide mononucleotide, NMN, là một phân tử đã được xác định là nhân tố chính giúp đảo ngược tác động của quá trình lão hóa ở chuột tế bào gốc. Phân tử NMN làm tăng NAD+, liên quan đến quá trình trao đổi chất của con người và năng lượng tế bào. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bằng cách bổ sung NMN cho chuột, họ có thể đảo ngược một số tác động của quá trình lão hóa tế bào được thấy ở những con chuột này. Sau sáu tuần, các nhà nghiên cứu đã thấy số lượng mạch máu tăng lên và chức năng ty thể được cải thiện ở cả gan và mô cơ, đồng thời thấy rằng có thể xây dựng lại khối lượng cơ. NMN cải thiện chức năng nhận thức và tăng sức chịu đựng. Nó được sử dụng để điều trị sự hình thành mạch (sự phát triển của các mạch máu mới)

 • Tăng lợi ích của NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) 
 • NAD hay nicotinamide adenine dinucleotide là một dẫn xuất của Vitamin B3 còn được gọi là niacin, niacinamide hoặc nicotinamide (dạng hòa tan). NAD được sử dụng trong hơn 500 phản ứng, nó có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, lão hóa tế bào, sửa chữa DNA và biểu hiện gen.


  TĂNG CƯỜNG MỨC NAD CỦA BẠN - Bổ sung #NMN bảo vệ tế bào thần kinh não, tăng cường #sức khỏe mạch máu và lưu lượng máu, cải thiện # sức bền và sức mạnh cơ bắp, đồng thời giúp bảo vệ chống lại bệnh tim. Chúng tôi cung cấp NMN 99% nguyên chất cấp dược phẩm để đảm bảo cơ thể bạn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cần thiết để giảm các dấu hiệu lão hóa.


  Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tăng nồng độ NAD+ làm tăng độ nhạy insulin, đảo ngược rối loạn chức năng ty lạp thể và kéo dài tuổi thọ. Có thể tăng nồng độ NAD+ bằng cách kích hoạt các enzym kích thích tổng hợp NAD+, bằng cách ức chế một enzym (CD38) làm thoái biến NAD+ và bằng cách bổ sung các tiền chất NAD, bao gồm nicotinamide riboside (NR) và nicotinamide mononucleotide (NMN).< /p>

  Our Mission and Vision

  At LL Supplements, our mission is to empower individuals on their journey to better health and wellness. We envision a world where everyone can achieve their optimal state of well-being, and our products are designed to be an essential part of that transformation.

  Our mission is simple yet profound: to provide high-quality, science-backed supplements that enhance and support your overall health. We understand that modern life can be demanding, with hectic schedules, stress, and environmental factors that can take a toll on your well-being. That's why we are dedicated to creating products that bridge the nutritional gaps, allowing you to thrive in every aspect of your life.

  Learn more

  FOLLOW OUR LATEST NEWS & INFORMATION

  Investors, staying informed and connected with LL Supplements is your key to success in today's dynamic market. By following our latest news and information, you gain a valuable edge that can make a significant impact on your investment decisions.

  At LL Supplements, we are committed to transparency, innovation, and excellence. Our latest news and updates provide you with crucial insights into our company's performance, growth strategies, and the evolving health and wellness industry.

  Learn more

  Email us for more information

  Contact form