Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hệ thống miễn dịch của bạn là đội quân của cơ thể chống lại những kẻ xâm lược bên ngoài như vi khuẩn, vi rút và các tác nhân gây nhiễm trùng khác. Daily 5 chứa chất chống oxy hóa< /a> có liên quan đến việc cải thiện chức năng miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá toàn diện tác dụng dược lý chống oxy hóa của Cordyceps trong một nghiên cứu. Thật thú vị, so với nhóm mô hình lão hóa do D-galactose gây ra, nhóm quản lý cho thấy hiệu suất hệ thống miễn dịch được cải thiện.

Kết quả là các polysacarit của Cordyceps thể hiện hoạt tính chống oxy hóa đáng kể, có liên quan đến việc cải thiện chức năng miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do.

Hơn nữa, những người không đủ lượng vitamin D có thể nhiều hơn dễ bị nhiễm trùng và rối loạn tự miễn dịch như bệnh tiểu đường loại 1, viêm khớp dạng thấp và bệnh viêm ruột.

Do đó, uống 5 ngày mỗi ngày có thể giúp ích tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch và tăng khả năng chống lại một số bệnh.

Our Mission and Vision

At LL Supplements, our mission is to empower individuals on their journey to better health and wellness. We envision a world where everyone can achieve their optimal state of well-being, and our products are designed to be an essential part of that transformation.

Our mission is simple yet profound: to provide high-quality, science-backed supplements that enhance and support your overall health. We understand that modern life can be demanding, with hectic schedules, stress, and environmental factors that can take a toll on your well-being. That's why we are dedicated to creating products that bridge the nutritional gaps, allowing you to thrive in every aspect of your life.

Learn more

FOLLOW OUR LATEST NEWS & INFORMATION

Investors, staying informed and connected with LL Supplements is your key to success in today's dynamic market. By following our latest news and information, you gain a valuable edge that can make a significant impact on your investment decisions.

At LL Supplements, we are committed to transparency, innovation, and excellence. Our latest news and updates provide you with crucial insights into our company's performance, growth strategies, and the evolving health and wellness industry.

Learn more

Email us for more information

Contact form