Về chúng tôi

Giới thiệu về tôi

Tôi là Dược sĩ được cấp phép tại Florida, Hoa Kỳ, với hơn 20 năm kinh nghiệm là Chuyên gia về Thảo mộc Tự nhiên. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, khỏe mạnh hơn và có nhiều năng lượng tự nhiên hơn nhờ công thức mà tôi đã phát triển.

Sứ mệnh của tôi

Hàng triệu người Mỹ đang mất đi nhiều năm cuộc đời do bệnh tim, tiểu đường và nhiều dạng ung thư, trong khi những người khác đang trải qua những năm tháng cuối đời khốn khổ vì bệnh tật và tàn tật. Ngoài ra, hàng tỷ đô la chi phí chăm sóc sức khỏe phát sinh mỗi năm do những căn bệnh có thể phòng ngừa được này.

Trong hơn 15 năm, tôi đã làm việc với tư cách là dược sĩ cộng đồng và bệnh viện, đồng thời là người tin tưởng vào Y học Tự nhiên. Là một dược sĩ và giáo viên về y học tự nhiên, tôi đang thực hiện sứ mệnh giúp người dân đất nước chúng ta tận hưởng cuộc sống của họ một cách trọn vẹn nhất, ngăn ngừa những căn bệnh chết người này, đồng thời trông và cảm thấy trẻ lâu hơn. Cả nam giới và phụ nữ sẽ thích bổ sung này.

Our Mission and Vision

At LL Supplements, our mission is to empower individuals on their journey to better health and wellness. We envision a world where everyone can achieve their optimal state of well-being, and our products are designed to be an essential part of that transformation.

Our mission is simple yet profound: to provide high-quality, science-backed supplements that enhance and support your overall health. We understand that modern life can be demanding, with hectic schedules, stress, and environmental factors that can take a toll on your well-being. That's why we are dedicated to creating products that bridge the nutritional gaps, allowing you to thrive in every aspect of your life.

Learn more

FOLLOW OUR LATEST NEWS & INFORMATION

Investors, staying informed and connected with LL Supplements is your key to success in today's dynamic market. By following our latest news and information, you gain a valuable edge that can make a significant impact on your investment decisions.

At LL Supplements, we are committed to transparency, innovation, and excellence. Our latest news and updates provide you with crucial insights into our company's performance, growth strategies, and the evolving health and wellness industry.

Learn more

Email us for more information

Contact form