Tăng hiệu suất

Adenosine triphosphate (ATP) là một phân tử quan trọng để cung cấp năng lượng cho cơ bắp và Đông trùng hạ thảo được coi là giúp tăng cường tổng hợp phân tử này trong cơ thể bạn. Điều này có thể giúp cơ thể bạn sử dụng oxy hiệu quả hơn và tăng cường lưu lượng máu chứa oxy khắp cơ thể.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm traảnh hưởng của Đông trùng hạ thảo đối với khả năng tập thể dục ở 30 người lớn tuổi khỏe mạnh sử dụng xe đạp tại chỗ trong một nghiên cứu. Những người tham gia đã nhận được 3 g Đông trùng hạ thảo hoặc một viên giả dược trong sáu tuần. Những người tham gia dùng Đông trùng hạ thảo đã tăng 7% VO2 tối đa, trong khi những người dùng giả dược không thấy thay đổi. (VO2 tối đa là một chỉ báo về mức độ tập thể dục.)

Ngoài ra, một nghiên cứu đã xem xét lợi ích của hỗn hợp nấm, bao gồm Đông trùng hạ thảo, đối với hiệu suất tập thể dục ở cá nhân trẻ hơn. Sau ba tuần, VO2 tối đa của người tham gia tăng 11% so với nhóm dùng giả dược.

Do những lợi ích này, Đông trùng hạ thảo thường được các vận động viên và những người đam mê tập thể dục sử dụng để tăng sức chịu đựng, sức mạnh và hiệu suất tổng thể.

Tóm lại, Cordyceps + VitD 1000 có thể giúp ích cho bạn duy trì mức năng lượng lành mạnh trong khi tập luyện và cải thiện hiệu suất hàng ngày của bạn, cho phép bạn đối phó hiệu quả với các tác nhân gây căng thẳng hàng ngày.

Ngoài ra, sản phẩm bổ sung Đông trùng hạ thảo của tôi bao gồm Vitamin D trong 100% DV, đó là cần thiết cho sự phát triển và chức năng của xương và răng, do đó cải thiện hiệu suất của bạn.

Our Mission and Vision

At LL Supplements, our mission is to empower individuals on their journey to better health and wellness. We envision a world where everyone can achieve their optimal state of well-being, and our products are designed to be an essential part of that transformation.

Our mission is simple yet profound: to provide high-quality, science-backed supplements that enhance and support your overall health. We understand that modern life can be demanding, with hectic schedules, stress, and environmental factors that can take a toll on your well-being. That's why we are dedicated to creating products that bridge the nutritional gaps, allowing you to thrive in every aspect of your life.

Learn more

FOLLOW OUR LATEST NEWS & INFORMATION

Investors, staying informed and connected with LL Supplements is your key to success in today's dynamic market. By following our latest news and information, you gain a valuable edge that can make a significant impact on your investment decisions.

At LL Supplements, we are committed to transparency, innovation, and excellence. Our latest news and updates provide you with crucial insights into our company's performance, growth strategies, and the evolving health and wellness industry.

Learn more

Email us for more information

Contact form