Giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu cho thấy Đông trùng hạ thảo có thể thể hiện đặc tính chống khối u theo nhiều cách.

Trong các thử nghiệm trong ống nghiệm, Đông trùng hạ thảo đã được chứng minh là ngăn chặn sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, cụ thể là ung thư ruột kết, da, phổi và gan. Các nghiên cứu trên chuột cũng đã chứng minh rằng Cordyceps có anti -tác động khối u lên khối u ác tính, ung thư hạch và ung thư phổi.

Ngoài ra, Đông trùng hạ thảo có khả năng chống lại các tác động tiêu cực liên quan đến một số loại liệu pháp điều trị ung thư. Một trong những tác dụng phụ này là giảm bạch cầu, một căn bệnh trong đó số lượng tế bào bạch cầu (bạch cầu) giảm, làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đông trùng hạ thảo đã được nghiên cứu trên những con chuột bị giảm bạch cầu sau khi xạ trị và điều trị bằng Taxol, một loại thuốc hóa trị thường được sử dụng. Hóa ra, đông trùng hạ thảo đã tạo ra giảm bạch cầu sẽ biến mất! Những phát hiện này ngụ ý rằng nấm có thể góp phần làm giảm các vấn đề liên quan đến một số liệu pháp điều trị ung thư.

Our Mission and Vision

At LL Supplements, our mission is to empower individuals on their journey to better health and wellness. We envision a world where everyone can achieve their optimal state of well-being, and our products are designed to be an essential part of that transformation.

Our mission is simple yet profound: to provide high-quality, science-backed supplements that enhance and support your overall health. We understand that modern life can be demanding, with hectic schedules, stress, and environmental factors that can take a toll on your well-being. That's why we are dedicated to creating products that bridge the nutritional gaps, allowing you to thrive in every aspect of your life.

Learn more

FOLLOW OUR LATEST NEWS & INFORMATION

Investors, staying informed and connected with LL Supplements is your key to success in today's dynamic market. By following our latest news and information, you gain a valuable edge that can make a significant impact on your investment decisions.

At LL Supplements, we are committed to transparency, innovation, and excellence. Our latest news and updates provide you with crucial insights into our company's performance, growth strategies, and the evolving health and wellness industry.

Learn more

Email us for more information

Contact form